Tematický deň Kroje

Aktivita bola realizovaná v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Naši predkovia nám zanechali krásne dedičstvo v podobe krojov a ľudovej hudby. Na hodine regionálnej výchovy v 4. ročníku sme mali možnosť spoznať túto nádheru. Oboznámili sme sa s krojmi terchovského a čičmianskeho regiónu.

Na úvod sme si pozreli interaktívnu prezentáciu, v ktorej sme sa oboznámili s týmito regiónmi jednak z pohľadu geografického, ale aj folklórneho. Prezentácia bola pútavá, obsahovala veľa zaujímavých obrázkov, z ktorých sme sa dozvedeli mnoho nových informácií o architektúre, ale najmä o krojoch v Terchovej a Čičmanoch. Naučili sme sa, že kroje sa delili na ženské, mužské, mládenecké a dievčenské. Zaujímavosťou pre nás bola informácia, že ženy si po vydaji museli svoje vlasy schovávať pod čepiec alebo šatku, iba slobodné dievčatá mohli nosiť vrkoč. Taktiež sme sa naučili pomenovať jednotlivé časti ženského a mužského kroja. Vieme, čo je to oplecko, kopytco, parta, grgule, lajblík, huňa a  ďalšie. Dozvedeli sme sa, že partu nosili nevesty na hlave počas svadobného obradu, až kým ju nezačepčili. V Terchovej nosila vydatá žena šatku. Kroje boli veľmi chudobné a jednoduché. V Čičmanoch si vydaté ženy zapletali vlasy do tzv. grgulí, nato si dávali čepček a zakryli to nádhernou vyšívanou podvikou. Výšivka bola na čičmianskych krojoch nádherná. Hýrila rozmanitými vzormi a farbami. Najčastejšie sa používala oranžová, červená a žltá farba. Traduje sa, že v dedine sa nikdy nenašli dva rovnaké kroje, pretože každá žena vložila svoju fantáziu do výšiviek, a tak boli kroje unikátne. Možno práve preto, že to bol veľmi chudobný kraj, snažili sa ľudia aspoň bohatými výšivkami na krojoch spestriť a obohatiť svoj ťažký a biedny život. Čičmany sú známe však aj svojimi maľovanými drevenicami. V minulosti ich postihli tri veľké požiare, ale aj napriek tomu sa drevenice zachovali až do dnešných dní.

Na nasledujúcej hodine sme na internete získavali ďalšie informácie o krojoch, aby sme potom bez problémov mohli vymaľovať omaľovánku, v ktorej sme zúročili získané informácie. Veru, nebolo ľahké nakresliť tak náročnú čičmiansku výšivku. Získané informácie sme si potom overili vypracovaním testu v programe Alf. Musíme sa pochváliť, že sme to zvládli veľmi dobre.