VŠETKOVEDKO

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy môžu zapojiť do celoslovenskej súťaže Všetkovedko, ktorá je určená žiakom 2. – 5. ročníka ZŠ. Štartovné je 4,00 €. Prihlásiť sa môžete u svojej pani učiteľky do 26.10.2017. Viac informácií nájdete tu: Všetkovedko.
Koordinátor Mgr. S. Čechovičová