Zber papiera

V dňoch od 10. októbra do 12. októbra bude v školskom areáli pristavený kontajner, do ktorého môžete nosiť odvážený papier. Jeho hmotnosť nahláste triednej učiteľke.