Testovanie 5

Dňa 22. novembra 2017 sa uskutoční celonárodné testovanie žiakov piateho ročníka. Pre žiakov a rodičov sme z tohto dôvodu pripravili súbor dokumentov, ktoré podrobne informujú o priebehu testovania, ako i uvádzajú ukážky testov slovenského jazyka a matematiky z minulých školských rokov.
Na našej škole pre žiakov 5. ročníka elektronickú formu testovania neorganizujeme. Všetci žiaci budú testovaní len tradičnou “papierovou” formou, teda formou predtlačených testov. Dokumenty otvoríte kliknutím na linky uvedené nižšie.

• Základné informácie o Testovaní 5

• Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry 2017
• Špecifikácia testu z matematiky 2017

• Ukážka testu zo slovenského jazyka 2016
• Kľúč ku testu zo slovenského jazyka 2016
• Ukážka testu z matematiky 2016
• Kľúč ku testu z matematiky 2016

• Ukážka testu zo slovenského jazyka 2015
• Kľúč ku testu zo slovenského jazyka 2015
• Ukážka testu z matematiky 2015
• Kľúč ku testu z matematiky 2015

• Ukážka testu zo slovenského jazyka 2014
• Kľúč ku testu zo slovenského jazyka 2014
• Ukážka testu z matematiky 2014
• Kľúč ku testu z matematiky 2014