Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému dňu školských knižníc 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov.  Aj tento rok sa do tohto projektu zapojili žiaci našej školy v počte 408. Vyrobili krásne záložky, ktoré boli poslané partnerskej škole v Poprade. Popradskí spolužiaci vyberú tri najkrajšie a tie budú odmenené knihou.