Olympiády v cudzích jazykoch – ANJ, NEJ, RUJ

Triedne kolá Olympiád v CJ sa uskutočnia na hodinách do 10.11.2017.

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku bude dňa 13.11.2017 v pondelok. Testy sa budú písať na hodinách nemeckého jazyka podľa pokynov vyučujúcich. Ústna časť sa uskutoční v ten istý deň o 14.00 hod v VII. C.

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku bude dňa 14.11.2017 v utorok. Testy sa budú písať v školskej jedálni. Zraz žiakov je o 7.55 hod vo vestibule školy.  O 8.00 hod budú písať písomnú časť žiaci z 1. ročníka a 8.,9. ročníka. O 9.30 hod budú písať písomnú časť žiaci zo 4.,5.,6.,7. ročníka. Zraz žiakov je o 9.25 hod vo vestibule školy. O 10.30 hod budú písať žiaci 2.,3. ročníka, ktorí sa vrátia z korčuľovania. Prídu do jedálne v sprievode pani učiteľky Surňákovej.

Ústna časť pre 1.,2.,3. ročník sa uskutoční v ten istý deň v utorok 14.11.2017 o 14.00 hod v VII. C. Ústna časť pre 4.,5.,6.,7.,8.,9. ročník sa uskutoční vo štvrtok 16.11.2017 o 14.00 hod v VII. C.

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku bude dňa 15.11.2017 v stredu. Testy sa budú písať na hodinách ruského  jazyka podľa pokynov vyučujúcich. Ústna časť sa uskutoční v ten istý deň o 14.00 hod v VII. C.

Želáme veľa úspechov!