Konzultácie

Dňa 14.11.2017 (utorok) budú od 16:00 hod konzultácie o výchovno- vzdelávacích výsledkoch žiakov.