Školská jedáleň oznamuje

Vážení rodičia!
V pondelok 20.11.2017 boli vystavené šeky na mesiac December, žiakom budú doručené v utorok 21.11.2017.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že doklad o zaplatení stravy za mesiac December 2017 treba odovzdať do školskej jedálne do 30.11.2017.
Prosíme, aby ste dodržali hore uvedený termín o odovzdaní zaplatenej poštovej poukážky, aby Vaše dieťa bolo prihlásené na stravu 1.12.2017.
(platby realizované na pošte sú pripísané na účet školskej jedálne až po piatich pracovných dňoch!)