Prijmeme školského psychológa

Prijmeme do pracovného pomeru školského psychológa. Záujemcovia spĺňajúci kvalifikačné predpoklady – VŠ vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe psychológia – zašlú žiadosti s pracovným životopisom e-mailom na adresu skola@map.sk do 8. 12. 2017. Následne budú pozvaní na výberové konanie.