Prvenstvo v matematickej súťaži GVOBOJ

Dňa 24. 11. 2017 sa žiaci našej školy v zložení Veronika Jakubíková (7.A), Barbora Mekyňová (8.A), Maximilián Maliar (9.B), Adam Bechný (9.C) zúčastnili matematickej súťažE GVOBOJ a získali 1. miesto.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.