Ypsilon – slovina je hra

13.12. sa uskutočnila súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním bolo propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov z našej školy.
Žiaci môžu za úspešné riešenie vyhrať smartfón, zlaté diplomy a rôzne vecné ceny.
Nebolo to ľahké, ale veríme, že budeme úspešní. Držte nám palce!