Body the exhibition

Dňa  23.11. 2017 žiaci 7.- 9. ročníka navštívili výstavu v bratislavskej Inchebe  BODY THE EXHIBITION.
Žiaci 8. a 9. ročníka si overili svoje vedomosti v praxi a žiaci 7. ročníka získavali nové poznatky, ktoré využijú pri štúdiu biológie ľudského tela v tomto školskom roku.
Výstava bola rozdelená podľa jednotlivých častí ľudského tela a žiaci pod odborným výkladom mladých medikov nasávali nové informácie a svojimi zvedavými otázkami sa dostávali hlbšie do jednotlivých častí ľudského tela. Pri odbornom výklade žiaci zisťovali, aké zložité a tajuplné je ľudské telo, a preto je nevyhnutné stále zisťovať a overovať nové informácie.
Na záver si žiaci mohli vyskúšať  I. pomoc pod odborným dohľadom a zistiť svoje schopnosti a zručnosti.
G. Žilinčárová – učiteľka biológie