Vedomostná súťaž Všetkovedko

Dňa 30. novembra 2017 sa na celom Slovensku uskutočnila vedomostná súťaž pre žiakov 2. až 5. ročníka “Všetkovedko”.
Z našej školy sa do súťaže zapojilo 10 žiakov z 2. ročníka, 14 žiaci z 3. ročníka a 2 žiaci zo 4. ročníka. Každý žiak mohol preukázať vedomosti z oblasti matematiky, slovenského jazyka, prírodovedných predmetov, ale i z hudobnej či výtvarnej výchovy.
Žiaci si svoje výsledky nájdu 21. decembra na internetovej stránke www.vsetkovedko.sk po napísaní súťažného kódu, ktorý majú nalepený v žiackej knižke.
Držíme palce naším “Všetkovedkom”.

Kordinátor Mgr. Slávka Čechovičová