Pytagoriáda

Dňa 13. 12. 2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Pytagoriády. Predchádzali mu triedne kolá, v ktorých súťažili všetci žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Do školského kola postúpilo 31 najlepších.

3. ročník: zapojilo sa 12 žiakov, úspešných: 1

Katarína Golianová – 3.B

4. ročník: zapojilo sa 19 žiakov, úspešných: 12
1. Timotej Palkovič – 4.B
2. Petra Okonová – 4.A
3. Samuel Michálek – 4.A
4. Gréta Dojčinovičová – 4.A
5. Kristína Kiklošová – 4.B
6. Alex Puškár – 4.B
7. Tomáš Dubovský – 4.B
8. Tomáš Čižmárik – 4.B
9. Tobias Sedliaček – 4.A
10. Laura Valková – 4.A
11. Alex Zajačka – 4.A
12. Martin Olejár – 4.A

5. ročník: zapojených 17 žiakovúspešných riešiteľov 6
Stroková Lucia – 5.B
Jokl Jakub – 5. C
Hostačný Samuel – 5.C
Vlčko Daniel – 5.A
Gašperec Martin – 5.B
Andel Lukáš – 5. B

6. ročník: zapojených 13 žiakov2 úspešní riešitelia 
Šoška Juraj – 6. B
Kubáň Anton – 6.C

7. ročník: zapojených 14 žiakov1 úspešný riešiteľ 
Niepel Peter – 7. A

8. ročník: zapojených 9 žiakov2 úspešní riešitelia 
Mekyňová Barbora – 8.A
Polkorábová Nikola – 8.A

Víťazom srdečne blahoželáme!