Putujeme po Slovensku

A prišli znova

Kto ?

Naši obľúbení hudobníci Jarko Gažo a Radko Pažej.

Doniesli nám veľkú dávku radosti, veselosti, pekných pesničiek a dobrej nálady. Učiť sa o Slovensku takouto zábavnou formou je najlepšia cesta k získavaniu trvalých vedomostí.

Nám štvrtákom sa to podarilo aj vďaka projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU v rámci aktivity Moje bydlisko už pre mňa nie je záhadou.

Prostredníctvom veselých pesničiek sme skúmali reálny svet, v ktorom žijeme – blízke alebo menej vzdialené okolie domu, školy, obce či mesta alebo regiónu. Zapamätali sme si veľa o riekach, mestách, horách pohoriach, jaskyniach ako aj o hradoch a zámkoch na Slovensku. Pesničky nás utvrdili aj v tom, že si máme vážiť našu prírodu. Aby sme ich mohli zaspievať s hudobníkmi, mohli sme si slová prečítať na videoprojekcii, kde nám ukázali aj nádherné miesta našej rozprávkovo-krásnej krajiny. Ďakujeme za zážitok!