Oznam pre stravníkov športových tried!

Z dôvodu prechodu na stravu v športových triedach Vám oznamujeme, že si musíte vždy k poslednému dňu v mesiaci prísť pre nové stravenky k tajomníčke ŠJ, ktoré budete používať súčasne s čipovým kľúčom kvôli rozlíšeniu od ostatných stravníkov školy.
Ak si zabudnete čipový kľúč alebo novú stravenku, hláste sa vždy u tajomníčky ŠJ, ktorá Vám vydá náhradný lístok na stravu a zároveň odoberie stravu v čipovom systéme.

Nové stravenky budú vydané len v prípade uhradenej stravy na nasledujúci mesiac, preto pripomíname o včasné dodanie potvrdenia úhrady – ústrižok šeku pri platbe na pošte alebo vytlačené potvrdenie úhrady cez internet banking (t.j. do posledného pracovného dňa predchádzajúceho mesiaca).
Stravenky na obedy si môžu stravníci vybrať vždy iba v čase výdaja obedov od 11,30 do 14,00 hod.

!!! Pozor, zmena variabilného symbolu na šeku!!!