Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – 2. stupeň

Už tradične nám januárové popoludnie v škole obohatili prednesmi odvážni recitátori, ktorí sa nebáli postaviť sa pred svojich súperov a odbornú komisiu, aby predviedli, čo zvládla ich pamäť a nadšenie či talent v oblasti prednesu v slovenskom jazyku.
Žiaci súťažili v kategórii 5.-6. ročník a 7.-9. ročník, obe kategórie boli rozdelené na poéziu a prózu. Medzi ukážkami sme mali možnosť pripomenúť si klasikov slovenskej poézie, započúvali sme sa medzi nimi do ľúbezných veršov Sládkovičovej Maríny, ale prekvapili nás aj nové mená a ich moderné ukážky s vtipnou či filozofickou pointou. Próza o krôčik zaostávala v počte recitátorov za poéziou, nadšencami pre ňu sa stali skôr mladší žiaci, ktorí si vyberali prevažne ukážky od zahraničných autorov.
Je vzácne, že aj v dnešnej dobe internetovej písomnej komunikácie a nedbanlivosti o kultúru prejavu sa nájde ešte veľké množstvo detí (32 žiakov), ktoré majú cit pre slovo, vnímajú obsah spolu s jeho výrazom a majú chuť cvičiť sa v oboch a zabojovať v silnej konkurencii svojich spolužiakov.

V školskom roku 2017/2018 sa v školskom kole žiaci umiestnili nasledovne:

II. kategória – POÉZIA
1. miesto: Zahatlanová Zuzana, VI.A
2. miesto: Závodská Nina, VI.A
3. miesto: Murček Adam, V.C

II. kategória – PRÓZA
1. miesto: Procházková Adela, V.B
2. miesto: Jurgová Adela, VI.A
3. miesto: Janotková Dominika, VI.A, Božková Lucia, VI.B

III. kategória – POÉZIA
1. miesto: Jendrál Adrián, VIII.B
2. miesto: Nemčeková Natália, IX.A
3. miesto: Koprdová Nina, VII.B, Čibenka Adam, VII.B

III. kategória – PRÓZA
1. miesto: neudelené
2. miesto: Sibilová Anna, VII.A
3. miesto: neudelené

Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať v okresnom kole. Prajeme im veľa síl pri ďalšej príprave!

Mgr. Kováčová Miroslava