Rozhodnutie o prijatí do MŠ

Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k 1.septembru 2018 si zákonný zástupca dieťaťa môže prevziať osobne v materskej škole v dňoch 31.5. – 1.6.2018 v čase od 12.00 – 16.00 hod.