Opäť úspešní v projekte Erasmus+

S radosťou sme prijali správu, že náš projekt Inovatívne k lepším výsledkom vo vzdelávaní v sume 17 565 EUR bol schválený. Pokračujeme tak v sérii úspešných projektov od roku 2014, v rámci ktorých sa učitelia a riaditeľ školy  zúčastnili študijných pobytov v Anglicku, Írsku, Walese a Lotyšsku. Do projektu bude zapojených 5 učiteľov školy, školský psychológ a riaditeľ školy. Projekt bude trvať od júna 2018 do mája 2019. Zúčastníme sa štúdia na Malte a v Anglicku. Cieľom projektu je predovšetkým zlepšenie odborných kompetencií učiteľov, zlepšenie ich pripravenosti na zmeny z hľadiska modernizácie a internacionalizácie školy, zvýšenie kvality vo výučbe a rozšírenie jazykovej zručnosti učiteľov. Škola chce predovšetkým využiť vzdelávanie učiteľov v zahraničí vo vyučovacom procese, skvalitniť vyučovací proces v oblasti cudzích jazykov, podporiť sebavedomie učiteľov a využiť získané vedomosti v oblasti manažmentu školy.