Okresné kolo Pytagoriády

Úspešní riešitelia:

4. roč.: Tobias Sedliaček
5. roč.: Lucia Stroková, Samuel Hostačný, Jakub Jokl
8. roč.: Barbora Mekyňová, Nikola Polkorábová