Krajské kolo Geografickej olympiády

Alžbeta Harzeková z 9.A sa zúčastnila krajského kola Geografickej olympiády, v ktorom však nebola úspešná.

Ďakujeme za reprezentáciu.