Okresné kolo Matematickej olympiády

6. ročník
Tomáš Gaňa – 3.-10. miesto
Vaščáková Petra –15.-19. miesto
Martin Kuchar

7. ročník
Branislav Ftorek –7.-10. miesto
Alexandra Žilinčárová

8. ročník
Nikola Polkorábová
Barbora Mekyňová

Ďakujeme za reprezentáciu.