Veselá angličtina

Veselá angličtina je nesúťažná prehliadka tvorivých žiackych činností, ktoré sa rodia na hodinách anglického jazyka v 1. a 4. ročníku ZŠ. Tento rok sa už po štvrtýkrát na ZŠ Lichardova uskutočnila táto milá akcia. Aj žiaci našej školy sa do nej zapojili. Deväť prváčikov1.B triedy zaspievalo peknú a veselú anglickú pieseň: One, two, three…

Vystúpenie sa prváčikom vydarilo a svojim spevom a tancom potešili žiakov z iných škôl.