Zápis do športovej triedy

Dňa 31.5.2018 (štvrtok) sa v areáli futbalovej akadémie MŠK Žilina v Strážove uskutočnia prijímacie skúšky do 5. športovej triedy v školskom roku 2018/2019.

Prijímacie skúšky sú určené pre ročníky narodenia 2007 a 2008.

V športovom oblečení očakávame všetkých záujemcov.

Prezentácia účastníkov bude od 16:15 hod v priestoroch akadémie.

Kontakt: Mgr. Jaroslav Bačík – 0915 124 064, jaroslav.bacik@mskzilina.sk