Plavecký výcvik

Naši žiaci z 3. ročníka sa zúčastnili počas 3 týždňov  v čase od 24. apríla do 11. mája 2018 kurzu plávania na vynovenej  mestskej plavárni. Tu sa pod vedením skúsených inštruktorov  z plaveckej školy NEREUS učili základy plávania. Cieľom tohto výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť plávať všetkých zúčastnených, prípadne zdokonaliť  už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. Na záver dostali žiaci tzv. mokré vysvedčenie.