Pozor zmena – ŠKD poplatok!

Nariadením mesta Žilina sa od 1.6.2018 znižuje mesačný poplatok v ŠKD za súrodenca na polovicu. Najstaršie dieťa platí 10 eur mesačne a súrodenec 5 eur mesačne.