Deň s dravcami

V stredu 9. mája, mali naši žiaci možnosť stráviť výnimočný deň s dravcami vďaka vzdelávaciemu programu environmentálnej výchovy spoločnosti na ochranu dravcov Zayferus.

V dômyselne premyslenom programe sa žiaci dozvedeli nielen základné charakteristiky dravcov, ale šťastlivci mali možnosť sa ich aj dotknúť. Po teoretickej časti a vedomostnom kvíze mohli žiaci pozorovať dravcov i v akciii  pri love.

Ukážku si môžete pozrieť TU!