Matematický klokan

Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan. V mesiaci apríl prebehlo vyhodnotenie a v máji prišli na školu diplomy a ceny. Celkovo sa v tomto roku súťaže zúčastnilo 58 žiakov z 1. – 4. ročníka a 16 žiakov z 5. – 7. ročníka.

Medzi úspešných riešiteľov patrili:

Klokanko 1, zapojených 22 žiakov
Filip Drígeľ, 1.A
Patrícia Červená, 1.A
Nela Hostačná, 1.A
Rastislav Fojtík, 1.B
Bejamin Bittšánsky, 1.B
Juraj Havrilla, 1.B
Matúš Krško, 1.B
Krištof Kvašňovský, 1.B
Miriam Potúčková, 1.B
Samuel Turský, 1.B
Adam Zemiak, 1.B

Klokanko 2, zapojených 20 žiakov
Matej Čaniga, 2.A
Jakub Dančík, 2.A
Lukáš Karásek, 2.A
Juraj Štalmach, 2.A
Sára Chudivániová, 2.A
Oliver Šlauka, 2.B
Teo Jeťko, 2.B

Klokanko 3, zapojených 8 žiakov
Michal Kopál, 3.A
Katarína Golianová, 3.B
Martin Červený, 3.C
Tomáš Kasper, 3.C

Klokanko 4, zapojených 8 žiakov  
Simon Šlauka, 4.A
Tobias Sedliaček, 4.A
Matej Čaniga z 2.A sa zároveň stal aj držiteľom titulu „ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN”.