Školská jedáleň oznamuje

Vážení rodičia a stravníci,

výdaj stravy v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina bude v piatok 29.6.2018 v čase od 10.00h do 12.00h.!