Voľné pracovné miesto

ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie oznamuje nasledovné voľné pracovné miesto:

pracovná pozícia: upratovačka
úväzok: 1,0
termín nástupu: ihneď, dohodou
základné požiadavky: minimálne základné vzdelanie, bezúhonnosť, spoľahlivosť.

Ďalšie informácie na: skola@map.sk, 0911/734780

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov  (tlačivo je umiestnené na stránke: www.zszavodie.sk – Tlačivá na stiahnutie) zasielajte v termíne do 31.08.2018 na e-mailovú adresu: skola@map.sk, písomnou formou na adresu: Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina alebo osobne doručte na sekretariát školy.