Voľné pracovné miesta

ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie  oznamuje nasledovné voľné pracovné miesta:

Upratovačka – úväzok 1,0, nástup od 1.8.2018.

Učiteľka s aprobáciou Sj – Aj – úväzok 1,0, nástup od 27.8.2018.

Ďalšie informácie na: skola@map.sk, 0911/734780

Žiadosti spolu s vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov  (tlačivo je umiestnené na stránke: www.zszavodie.sk – Tlačivá na stiahnutie) zasielajte v termíne do 22.6.2018 na tu uvedenú e-mailovú adresu, alebo doručte na sekretariát školy.