Škola v prírode Repište

Pobyt 49 druhákovškole v prírode sa uskutočnil v termíne od 10. júna – 15. júna 2018. Ubytovaní boli v horskej chate U Daniela.

Program pobytu bol veľmi pestrý a zábavný. Deti navštívili bazén v kúpeľoch Sklené Teplice, absolvovali pútavú prednášku so včelárkou, ktorá im porozprávala o včelárstve i o tom, ako správne vytiahnuť žihadlo. Mohli si zakúpiť včelie produkty. Krásne okolie si pozreli na turistickej vychádzke a jeho tajomnosť obdivovali počas nočného pochodu. Veľmi vhodnou poznávacou hrou spoznali históriu, súčasnosť a nárečové slová tohto kraja.

Okolie chaty bolo vhodné na športové aktivity, relax a prístrešok poskytoval možnosť spoločenských hier a opekania.

Deti boli ocenené vo vedomostných súťažiach /Tri, päť, sedem, História kraja, Písmenková hra, Nákupy, Dospelí proti deťom, Najlepší zážitok, Tvorba obrázkov z prírodnín, Izbový obrázok/a v  športových súťažiach /Súťaž v družstvách, Tanečník, Plavec,  Futbalový zápas/.

Hry boli zamerané nielen na rozvoj poznávacích činností, ale deti sa oboznámili aj so základnými znalosťami z finančnej gramotnosti, pracovali s pojmami zisk, nákup, predaj a obchodná činnosť. Všetko prebiehalo imitačnými formami práce, kedy deti hrali úlohy obchodníkov.

V závere si deti vybrali osobnosť školy v prírode, vyhodnotili sme všetky aktivity a ocenili aj ochotu pomôcť kamarátom. Počas celého pobytu sme deti viedli ku kamarátskym vzťahom, k správnej hygiene a k udržovaniu čistoty na izbách.

Deti si pochvaľovali aj úvodnú diskotéku a rozlúčkovú pyžamovú párty.

Viera Bučková