Koniec školského roka

Slávnostný program sa začne o 8:00 hod. pred budovou školy. Po skončení programu sa žiaci presunú spolu s triednymi učiteľmi do tried, kde im budú odovzdané koncoročné vysvedčenia. Približne o 9:20 hod. je naplánované posledné zvonenie ako rozlúčka s našimi deviatakmi.

Výdaj stravy v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina bude v piatok 29.6.2018 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod.!