Pohybová príprava detí

ZŠ s MŠ v Žiline – Závodí organizuje krúžok pohybovej prípravy so zameraním na futbal pre deti vo veku od 5 do 6 rokov. Podmienkou je samostatnosť dieťaťa.

Tréningy budú prebiehať predbežne v dňoch pondelok a streda, od 16,00. Začiatok činnosti je 17.9.2018 na školskom ihrisku.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU a je potrebné ju odovzdať na sekretariáte školy, alebo preskenovanú na skola@map.sk do 10.9.2018.