Slávnostné otvorenie školského roka, zoznamy tried 1. ročníka

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3.9.2018 o 8:00 hod v areáli školy, predpokladaný koniec 9:30. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční v priestoroch školy.

Dňa 3.9.2018 sa nevarí pre stravníkov ZŠ a nie je k dispozícii  ŠKD!

 

Informáciu o zaradení dieťaťa  a žiaka do konkrétnej triedy získa zákonný zástupca dieťaťa výlučne elektronickou formou.
Do e-mailu napíšte žiadosť v znení: Žiadam Vás o zaslanie informácie, do ktorej triedy bolo moje  dieťa zaradené (meno a priezvisko dieťaťa).
Meno a priezvisko zákonného zástupcu.

E-mail :
1. Zo stránky www.zszavodie.sk – základná škola, materská škola
2. Priamo na e-mail – deti MŠ – ehubocanova@zsmszavodie.sk, žiaci ZŠ – skola@map.sk.

Z dôvodu platnosti zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nezverejníme zoznamy žiakov na dverách školy, ani na webovom sídle školy.

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie školy