Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 15. 1. 2019 o 15:30 hod.

Hlavné témy:

  • Úroveň vzťahov medzi žiakmi triedy
  • Možný výskyt nežiadúcich javov v kolektíve triedy
  • Vzdelávacie a výchovné výsledky triedy ako kolektívu
  • Konzultácia s vyučujúcimi predmetov, resp. s RŠ