Hovorme o jedle

V týždni od 15. 10. do 19. 10. 2018 sa žiaci I. stupňa na vyučovacích hodinách budú vzdelávať o potravinách, dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu i ochranu životného prostredia.  Projekt „Hovorme o jedle“ je realizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a s odbornou podporou Ministerstva školstva.
Informácie dostanú žiaci od svojich triednych učiteliek.