Zber papiera

V dňoch 12.11. – 14.11. 2018 sa na našej škole uskutoční zber papiera.