iBobor

Žiaci 3. a  4. ročníka sa zapojili do  informatickej súťaže iBobor.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Žiaci 3. ročníka súťažia 13. novembra v kategórii DROBCI.

Žiaci 4. ročníka súťažia 16. novembra v kategórii BOBRÍCI.

Informácie : www.ibobor.sk