Záchrana som ja

Tento rok sa trieda 4. B po druhýkrát zapojila do projektu ZÁCHRANA SOM JA, ktorý priniesla Nezisková organizácia Falck a Nadácia Allianz. Je zameraný na vzdelávanie žiakov základných škôl v oblasti prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Vytvorili sme spoločenskú hru, ktorá obsahovala viac než 15 hier, týkajúcich sa prvej pomoci. Dôvodom, prečo sme sa zapojili do tohto projektu, bola snaha vzdelávať sa v oblasti prvej pomoci, záchrany života,  prevencie proti úrazom a bezpečnosti na cestách, ale aj základným morálnym hodnotám: POMÁHAŤ JE ĽUDSKÉ!

Vďaka našej výhre sme získali zážitkový kurz prvej pomoci, kde sa žiaci 1. stupňa naučili základy prvej pomoci, používanie defibrilátora (ktorý vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj buď uskutoční alebo nie, pričom pokyny pre používateľa vydáva v slovenskom jazyku). Naši zamestnanci absolvovali certifikovaný kurz prvej pomoci. Zároveň sme dostali automatický – externý defibrilátor, ktorý sme venovali Krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Žiline, pri tejto príležitosti nás potešili ukážkou hasenie ohňa,  žiaci si mohli vyskúšať a prezrieť techniku a vybavenie hasičov. Zaujímavou odmenou našej snahy a práce bol školský výlet do Bojníc, kde sme navštívili nielen zámok, ale aj ZOO.

Ďakujeme za výhru. Realizáciu projektu sme si užili a veľa sme sa naučili.