Triedime odpad

Odpad. Tvoríme ho všetci, je všade okolo nás. Čo s ním? Ako sa ho čo najrýchlejšie a správne zbaviť?
Triediť!
Triedený odpad sa dá rýchlejšie zlikvidovať.
Triediť odpad sa rozhodli aj žiaci a zamestnanci našej školy. Na chodbách sú rozmiestnené nádoby na triedenie odpadu- plasty, papier, nápojové obaly.

Aby nádoby v triedach boli pre žiakov ,,pútavé”, vedenie školy sa rozhodlo vyhlásiť súťaž o najzaujímavejší vzor nádoby na separovaný zber. Druhá súťaž je o najaktívnejšiu triedu v separovaní.
Víťazný návrh a trieda budú ocenené vedením školy!