Odhlasovanie stravy pred Vianocami

Oznamujeme stravníkom ŠJ pri ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina, že stravu si môžu odhlasovať do 17.12.2018 (pondelok) do 14,00h. z dôvodu uzavretia prevádzky počas vianočných prázdnin a koncoročného vyúčtovania režijných nákladov ŠJ zriaďovateľovi – Mestskému úradu.

Strava sa bude odhlasovať len do hore uvedeného termínu!

Prosíme o pochopenie a zároveň žiadame každého stravníka, ktorý má záujem sa ešte niektorý deň odhlásiť do 21.12.2018, aby to urobil včas cez internet alebo cez odhlasovacie zariadenie. Hore vypísaný termín platí pre stravníkov ZŠ aj MŠ, aj pre stravníkov, ktorí sa odhlasujú cez internet. Po tomto termíne nebudú akceptované ani odhlasy cez internet!

Stravníci, ktorí sú evidovaní v hmotnej núdzi a stravníci, ktorým hradí stravu MŠK Žilina sa môžu odhlasovať len do 10.12.2018 do 14,00h.
z dôvodu vyúčtovania HN Úradu práce a z dôvodu vyúčtovania MŠK Žilina.

V prípade, že stravník sa neodhlási vopred v stanovenom termíne a nebude si môcť vybrať obed priamo v ŠJ, môže si odobrať obed do obedára!