eTwinning sme opäť začali na prvom aj na druhom stupni

Tento školský rok sa naša škola /ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí/ opäť po dlhšom čase zapojila do dvoch projektov v rámci programu eTwinning.

Prvý projekt sa realizuje na prvom stupni.  Žiaci zo IV. B triedy sa pod vedením Mgr. Dagmar  Surňákovej snažia zbierať slovnú zásobu na rôzne témy, ktoré neskôr spoja, spolu s partnerskými školami z Turecka, Talianska, Rumunska a Poľska, do spoločnej digitálnej brožúrky pod názvom „My English booklet“.

Druhý projekt sa realizuje na druhom stupni. Žiaci zo VI. AB triedy sa pod vedením Mgr. Evy Kubovej snažia napísať všetko o typickom jedle na Slovensku, ktoré potom spoja, s partnerskými krajinami zo Španielska a Talianska, do jednej témy „Food from around the world“.

Food from around the world

My illustrated English Booklet