VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA PYTAGORIÁDY

Aj tento rok sa na našej škole dňa 12.12. 2018 uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Predchádzali mu triedne kolá, v ktorých súťažili všetci žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Do školského kola z nich postúpilo 30 najlepších.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme! 

Kategória P3: zúčastnilo sa 16 žiakov, úspešných: 10                                                                              

 1. Juraj Štalmach, 3.A
 2.  Bruno Delinčák, 3.C
 3. Michal Fučík, 3.B
 4. Ľubomír Golian, 3.C
 5. Lukáš Hajduk, 3.C
 6. Tomáš Krššák, 3.C
 7. Tobias Mišút, 3.B
 8. Bruno Valko, 3.B
 9. Jakub Dančík, 3.A
 10. Matej Hudák, 3.A

Kategória P4: zúčastnilo sa 14 žiakov, úspešných: 6

 1. Michal Kopál, 4.A
 2. Miroslava Líšková, 4.C
 3. Jakub Sibila, 4.B
 4. Richard Brodňan, 4.B
 5. Teo Weichpart, 4.C
 6. Martin Červený, 4.C

5. roč. zapojených 17 žiakov, úspešných 6
Sedliaček Tobias
Žilinčík Lukáš
Dojčinovičová Greta Elin
Trajčíková Alexandra
Čižmárik Tomáš
Kiklošová Kristína

6. roč. zapojených 14 žiakov, úspešný 1
Vlčko Daniel

7. roč. zapojených 14 žiakov, úspešných 5
Liška Richard
Šoška Juraj
Gaňa Tomáš
Zboran Martin
Fabriciová Nina

8. roč. zapojených 13 žiakov, úspešných 4
Kovalčík Richard
Fučík Martin
Randík Jakub
Ftorek Branislav