Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 9. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a  českými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Do aktivity na medzinárodnej úrovni sa zapojili žiaci prvého ročníka v rámci záujmového krúžku Šikovníček. Myšlienka, urobiť radosť niekomu inému, žiakov veľmi zaujala. V septembri nám bola pridelená Základná škola s materskou školou České Kopisty v okrese Litoměřice. Touto cestou sme najmenších žiakov motivovali k čítaniu kníh a k hľadaniu si nových kamarátov v susedných Čechách. Záložky deti vyrábali s veľkým nadšením. Spolu s darčekom, úryvkami známych rozprávok a krátkym pozdravom sme poslali naše výtvory do Čiech. Záložky budú pekným doplnkom v knižkách a každá bude pripomínať malé umelecké dielo. Veríme, že budú sprevádzať deti pri čítaní zaujímavých kníh.