Polročné vysvedčenia a prázdniny

Dňa 31. januára 2019 (štvrtok) sa končí prvý polrok školského roka 2018/2019. Žiaci v tento deň dostanú od svojich triednych učiteľov výpisy polročných vysvedčení s výsledkami svojej práce.

O deň neskôr (piatok 1. februára 2019) ich čakajú polročné prázdniny. Do školských lavíc sa znova vrátia v pondelok 4. februára.