Workshop z finančnej gramotnosti

Dňa 28.2.2019 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnia workshopu z finančnej gramotnosti. Žiakov ôsmeho ročníka bude workshop čakať po jarných prázdninách.