Beseda s majiteľom klubu MŠK Žilina

Dňa 12.3.2019 /utorok/ sa o 9.00 hod žiaci športových tried na ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí v priestoroch  telocvične školy zúčastnia diskusie s majiteľom klubu MŠK Žilina pánom Ing. Jozefom Antošíkom.

Tešíme sa na diskusiu!

Jozef ntošík