Voľné pracovné miesto

Pozícia: pomocná kuchárka

Úväzok: plný

Predpokladaný dátum nástupu: 20.8. 2019 (upresníme)

Požiadavky:

  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo výučný list v odbore kuchár alebo predavačka v potravinách
  • zdravotný preukaz

 

Žiadosti zasielať mailom na adresu azavodska@zsmszavodie.sk alebo osobne do školskej jedálne vedúcej ŠJ.

Prípadné ďalšie informácie na tel. č. –  vedúca ŠJ : 041/ 723 24 50