Zápis do prvého ročníka

Srdečne pozývame  rodičov a budúcich  prvákov  na  zápis do prvého ročníka  v dňoch  3. – 5.4.2019 v čase od 14,00 do 18,00 hod.

Na zápis je treba doniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a 13€ na zakúpenie pracovných zošitov.

Budúci prvák by mal vedieť

Odklad školskej dochádzky

Základne informácie

Zápisný list dieťaťa

Na našej škole pôsobí aj Základná umelecká škola v Závodí, ktorá ponúka:

hudobný odbor – klavír, flauta, klarinet, saxofón, gitara, spev

tanečný odbor – klasický a ľudový tanec,

výtvarný odbor.