Školské kolo Shakespeare´s Day

Prvou z recitačných súťaží v cudzom jazyku bude školské kolo Shakespeare´s Day11. apríla (štvrtok) o 14:00 v priestoroch školy. Po slávnostnom otvorení sa žiaci rozdelia do troch kategórií a tried podľa pokynov vyučujúcich.